Details

Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ đối với phim sex hàn quốc quyền lực mới là cái quan trong nhất .Đã nhiều lần phó tổng mua thêm cổ phần vào trong công ty đến nay cổ đông của ông ấy đã chém đến 35 % chỉ còn thua người đứng đầu 4% mà thôi .Trước cái sự lung lay của vị trí cao nhất ông tổng giám đốc của công ty này muốn mua thêm những cổ phần để khẳng định vị thế.